Història de la secció sísmica


Sistemes antics (equips de funcionament mecànic)

La secció sísmica de l'observatori Fabra inicia la seva tasca l'any 1906-07 quan es posen en funcionament els sismògrafs mecànics d'origen italià com el Cancani, el Vicentini i l'Agemennone, els quals funcionen de manera regular fins l'any 1914, moment en el que es realitzen obres de condicionament dels locals de l'Observatori destinats a instrumentació sísmica. Pel mal estat dels pèndols Cancani i Agamennone a conseqüència de la humitat del lloc, que faria costosa la seva posada a punt, es substitueixen per dos pèndols horitzontals Mainka i es reinstal·la el pèndol Vicentini. Aquests dos sistemes, el registre dels quals és de tipus mecànic sobre paper fumat, han funcionat de manera ininterrompuda fins l'actualitat, conservant-se en perfecte estat a la seva ubicació original de 1914.


Descripcions molt detallades al respecte de la instrumentació històrica de caràcter sísmic que ha estat operant a l'Observatori Fabra, períodes d'operació i respostes instrumentals es pot trobar al "Catálogo-Inventario de sismógrafos antiguos de España" elaborat per Josep Batlló per encàrrec del "Instituto Geográfico Nacional". Una còpia local del capítol referent a l'Observatori Fabra i la referència completa de l'obra es pot trobar clicant aquí [PDF].

Tanmateix, el "Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia", a través del projecte TROMOS, ha dut a terme una catalogació molt exhaustiva de la instrumentació històrica a europa on es pot trobar un recull molt complet i documentat del funcionament de la secció sísmica de l'Observatori Fabra incloent-hi períodes d'operació i documents escannejats. Aquesta informació es pot trobar a http://tromos.ingv.it i es pot accedir a  una còpia local de la pàgina referent a l'Observatori Fabra amb els enllaços oportuns i butlletins clicant al seguent enllaç [tromos-fabra].