Història de la secció sísmica


La transició dels sistemes mecànics als electromagnètics

iL'any 1964 es realitza la transició de sistemes mecànics a electromagnètics, posant instal·lant sensors Hiller-Stutgart amb registre sobre paper fotogràfic, els quals permeten de disposar d'amplificacions superiors  a la dels sistemes mecànics precedents.

L'any 1992 els sensors Hiller-Stutgart són substituits per sistemes més modenrs, consistent en tres sensors Mark L4C i un equip d'enregistrament electrònic Lennartz amb inscripció de tinta.

Prèviament, l'any 1983, l'Observatori Fabra adquirí un nou sismògraf, consistent en tres sensors de període curt Teledyne-Geotech medel GS-13, un enregistrador analògic de tres tambors i un sistema de telemetria ràdio per transmetre el senyal des de llargues distàncies. Mercès a aquesta millora tecnològica l'any 1986 es varen traslladar els sensors al massis del Montseny i es va configurar una nova estació (Fontmartina), amb una  millora considerable de la relació senyal-soroll respecte de l'estació instal·lada al propi observatori.

Les estacions FBR (Fabra) i FONT (Fontmartina) han estat operant de manera continuada, i continuen operant, amb aquestes configuracions, independentment de les millores tecnològiques que s'han dut a terme ja al segle XXI i que han constituït el canvi de registre analògic a digital i amb l'eixamplement de l'amplada de banda de l'estació FBR a broadband i rang ampliat.