Història de la secció sísmica


Sistemes moderns: el pas a l'enregistrament digital i a la banda ampla


2002

El dia 19 de gener de 2002 s'instal·la un sistema d'enregistrament digital NMX RD3-16 amb sistema de temps GPS connectat a un sensor de període curt Mark L4C vertical situat al mateix observatori. A aquest sistema el dia 31 de juliol de 2002 s'hi inclou el canal vertical de l'estació FONT (sensor GS13). La digitalització dels dos canals verticals de FBR i FONT es manté durant gairebé dos anys. Els sistems enllacen amb un servidor del Departament d'Astronomia i Meteorologia [DAM] de la Universitat de Barcelona [UB] que actua com a element de disusió d'informació en temps quasi real de les formes d'ona.


2004

Després de dos mesos de proves, el 15 de gener de 2004 es configura FBR de manera definitiva com a estació sísmica de banda ampla i rang ampliat de tres components, consistent en un sensor Geotech KS2000 (100 s - 50 Hz) i connectant els tres canals al sistema digitalitzador NMX RD3-16. El sistema continua amb l'enviament cada 30 minuts de la informació enregistrada al DAM.


2004

El 17 d'abril de 2004 es posa en funcionament un mòdul monocanal basat en un conversor ADC7710 de 16 bits per a enregistrar el senyal de FONT, enregistrant les dades en un PC amb SO Windows. Es configura un sistema d'enviament automàtic auxiliar que envia les dades al servidor central del DAM mitjançan procediments d'automailers. Amb la finalitat de definir procediments de calibració diferencial, el 15 d'octubre de 2004 es posa en funcionament un sistema de tres components, també basat en conversors ADC7710 de 16 bits que comença a funcionar en paral·lel al sistema NMX i que enregistra el mateix senyal. 


2005

El 3 de juliol de 2005 s'aïlla el sensor amb un protector de porex a fi i efecte de reduir el sorrol de fons causat per la convecció i els moviments d'aire a la sala de sensors. 


2006-2007

El 29 de novembre de 2006 es configura el sistema ADC7710 de tres components enregistrant tres senyals diferents: el canal vertical sel sensor de banda ampla Geotech KS2000, el senyal vertical d'un sensor Mark L4C i un tercer sensor de 4.5 Hz equipat amb un preamplificador per a estendre la resposta. Aquest sistema estarà funcionant fins al 21 de setembre de 2007.  Com a complement educatiu, el 4 d'abril de 2007 s'instal·la un sensor de desplaçament dissenyat per a activitats educatives, que estarà operatiu fins al 23 d'octubre de 2007. Tots els sistemes bassats en digitalitzadors ADC7710 enregistren les dades al mateix PC mitjançant el programa tambor i han estat dissenyats al departament de volcanologia  Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC


2007

El 6 de novembre de 2007 es du a terme una actualització general dels sistemes d'adquisició i enregistrament de l'Observatori Fabra. L'estació FBR s'equipa amb un digitalitzador de 24 bits EarthData PS6-24, enregistrant el senyal del sensor de banda ampla Geotech KS2000 i els tres canals l'estació FONT, equipats amb sesnors GS13 passen a ésser digitalitzats pel sistema NMX RD3-16. S'instal.la un nou processador de comunicacions SeisComP on s'hi entren tots els canals i al qual s'hi connecten remotament dos servidors centrals d'informació, ubicats a l'Institut d'Estudis Catalans i al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona. El 12 de desembre de 2007 es torna a posar en funcionament el pèndol educatiu, connectat a un sistema monocanal ADC7710, enregistran les dades amb el programa tambor, però connectat també al SeisComp.


 


Galeria fotogràfica de la secció sísmica de l'Observatori Fabra


Fotografies de la secció sísmica que inclouen els diferents tiups de sensors que han estat operant durant els més de 10 anys d'història de l'observatori. Instruments mecànics de començaments del segle XX (Mainka, Vicentini), la transició als sistemes electromagnètics, representats pel sismògraf Hiller Stutgart de la dècada dels anys 60, els sistemes electromagnètics Mark L4C desls anys 80 i la darrera generació d'instruments de banda ampla i rang ampliat dels anys 90. Tot això acompanyat per desenvolupaments pròpis que contemplen sistemes de resposta ampliada electrònicament i sensors capacitius educacionals.
Fotografies fetes per Josep Vila (jvilaam.ub.es