Esdeveniments importants

Els següents enllaços mostren els registres de l'onservatori corresponents a esdeveniments d'especial rellevància, juntament amb informació dels mateixos proporcionada per diferents institucions. El criteri utilitzat per a la seva selecció és que es corresponguin amb esdeveniments amb un impacte important sobre la població o bé tinguin una especial rellevància en el cas de sismicitat de caire local a Catalunya.