Curiositats sísmiques:

Sismologia forense

Un sismògraf és com una orella que excolta els sons de la terra. Avui dia hi ha milers de sismògrafs instal·lats arreu del Món i, per tant, estat escoltant tot el que pugui passar i que sigui una font d'ones elàstiques que es propaguen pel terra.

Qualsevol tipus d'activitat o esdeveniment, ja sigui de caire natural o artificial, capaç de produïr aquest tipus d'ones és susceptible d'esser detectat per un sismòfraf amb la unica condició que la quantitat d'energia que el fenòmen transmet al terra sigui prou gran per permetre d'esser diferenciat del soroll de fons. Els orígens de la sismologia forense es podrien buscar en les constitucions d'agències de control d'explosions nuclears.

Els sistemes sísmics actuals funcionen en mode continu i la seva sensibilitat és molt gran. Això fa que no només enregistrin terratrèmols sinó que, es detectin senyals d'altres focus que no tenen res a veure amb l'activitat telúrica. L'anàlisi d'aquests tipus de senyals pot aportar informació que és important per a esbrinar o investigar la natura de la font que l'ha provocat. Agències d'investigació, companyies asseguradores, advocats o administracions entre altres utilitzen la informació sísmica per aclarir alguns dels aspectes de les seves recerques, és el que s'anomena la SISMOLOGIA FORENSE.

A continuació es presenten alguns exemples de registres sísmics que no tenen res a veure amb activitat natural telúrica i que han estat enregistrats pels sismògrafs de l'Observatori Fabra.

 


Exemples de sismologia forense obtinguts a l'estació de l'Observatori fabra
Ronaldinho scores... Barcelona shakes
What happens if 100,000 people scream simultaneously [in English]
 
Que passa si una tempesta afecta a una estació sísmica
Si no l'espatlla... pots comptar els llamps [en català]
When 1,000,000 people express their happiness...
They make a diffuse noise over their city that transmits it to the ground [in English]
Upsss !!! L'esfondrament del Carmel
Va passar a menys de 3 km de l'Observatori Fabra [en català]
Aquesta és una bona manera d'acabar la Festa Major d'una ciutat...
L'espectacle piromusical - Barcelona, Mercè 2007 [en català]
Si voleu veure més exemples de sismologia forense, podeu anar a
http://sismic2.iec.cat

DISCLAIMER:

Photographs if this web page are reproduced under the terms of GNU/GPL. UEFA logos and pictures are registered trademarks of the "Union des Associations Européennes de Football" and are reproduced here under the terms expressed by http://www.uefa.com/uefa/termsconditions.html. To ilustrate some of the examples, additional and complementary texts have been obtained from Wikipedia, The Free Encyclopedia (http://www.wikipedia.org/)