Secció sísmica

Benvinguts al sistema d'informació sísmica ISEV (Informació Sísmica En Viu) de la Secció de Sismologia de l'Observatori Fabra, una col·laboració entre e l'Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)

Aquesta pàgina web permet de visualitzar en temps quasi-real els sismogrames de les estacions sísmiques FBR (Observatori Fabra - BroadBand Geotech KS2000), FONT (Fontmartina, Montseny) i FBRE (Observatori Fabra - Pèndol Mainka NS).

Els dibuixos es presenten de manera similar als que es poden veure als tambors analògics helicoidals de molts observatoris i s'actualitzen cada 20 minuts aproximadament. La presentació gràfica permet veure les components de període curt, adequades per a esdeveniments sísmics de caire local, i les components de perióde llarg (intermig en el cas de Fontmartina), adequades per a esdeveniments sísmics llunyans, podent també accedir a la visualització registres de dies anteriors i a una selecció d'esdeveniments d'especial rellevància enregistrats per les estacions de l'observatori.

OBSERVATORI FABRA: Estacions "FBR/FBRE" (Fabra) i "FONT" (Fontmartina)


Localització:

FBR (Observatori Fabra)
          Latitud: 41.4184 N
          Longitud: 2.1239 E
          Altura: 408 m

FONT (Fontmartina, Montseny)
          Latitud: 41.7622 N
          Longitud: 2.4338 E
          Altura: 963 m

       FBR

FONT

FBR-MAINKA


Instrumentació FBR:

          Tipus de sensor: Geotech KS-2000
          Sistema d'adquisició de dades: EarthData PS624
          Format de dades: miniSEED
          Mode d'enregistrament: 3 components, continu, canals HH, BH, LH, VH
          En funcionament digital des del 12 de gener de 2002 (SP); 15 de gener de 2004 (BB)
          Instrument propietat del Laboratori d'Estudis Geofísics "Eduard Fontserè (LEGEF) de l' Institut d'Estudis Catalans.

Descripció de la ubicació FBR:

L'Observatori Fabra es troba a la vessant sud de la muntanya del Tibidabo a Barcelona. Els sensors sísmics estan instal·lats al soterrani de l'observatori a un pilar sísmic especificament construït per a la seva ubicació.

Instrumentació FONT:

          Tipus de sensor: Geotech GS-13
          Sistema d'adquisició de dades:NMX RD3-16
          Format de dades: miniSEED
          Mode d'enregistrament: 3 components, continu, canals EH a 80 Hz
          En funcionament digital des del 14 d'abril de 2004

Descripció de la ubicació FONT:

L'estació sísmica Fontmartina està situada al massis de Montseny. Els sensors sísmics estan situats a un pilar dissenyat específicament i el senyal és transmès mitjançant telemetria ràdio a l'Observatori Fabra, on hi ha els sistemes d'adquisició i enregistrament.

Gestió de dades:

Els sistemes d'adquisició i enregistrament es troben a l'observatori. L'enregistrament és en mode continu utilitzant un servidor local i el processador de comunicacions SeisComP.

Informació de contacte:

  • Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
    Rambla dels Estudis, 115, 08002, Barcelona.
    Tel: (+34)933170536