Les instal·lacions de l'Observatori FabraTelescopi i cúpula